برچسب: صندلی جلو خودرو

مرگ کودکان در صندلی جلوی خودرو مرگ کودکان در صندلی جلوی خودرو
اجتماعی
این صحنه را بسیار دیده ایم: مادری در حالی که کودکش را در آغوش گرفته، در صندلی کنار راننده نشسته است و خودرو نیز با سرعت در حال حرکت است. شاید در نگاه اول اینگونه به نظر بیاید که هیچگونه خطری جان بچه را تهدید نمی کند اما مادر یا…...