برچسب: شوخی قومیتی

شوخی قومیتی از چه زمانی در ایران رایج شد؟ شوخی قومیتی از چه زمانی در ایران رایج شد؟
فرهنگی
محققان در پژوهشی شوخ‌طبعی قومیتی در ایران را بررسی کرده‌اند. به نوشته ایسنا، در این پژوهش که توسط وحید قاسمی، عضو هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، محمدرضا جوادی یگانه، عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و فاطمه نصر اصفهانی، فارغ‌التحصیل دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان انجام داده‌اند، آمده است:«در جامعه…