برچسب: شرکت پگاه

تجربه خرید| ماست پروبیوتیک کاله بخریم یا دامداران؟ تجربه خرید| ماست پروبیوتیک کاله بخریم یا دامداران؟
سلامت و زندگی
«تجربه خرید» ماست پروبیوتیک کم‌چرب به مقایسه لیست قیمت برندهای مختلف ۸ شرکت ختم شد. از کاله تا دامداران. سام نظری ، هفت صبح | به توصیه دکتر باید ماست پروبیوتیک مصرف کنم. به دستور دکتر دیگری ماست پرچرب نباید بخورم. همیشه ماست پروبیوتیک کاله می‌خریدم تا دیشب که سوپرمارکت…