برچسب: شرکت هفت تپه

هفت تپه، گروگان ‌دادگاه متهم اقتصادی؟ هفت تپه، گروگان ‌دادگاه متهم اقتصادی؟
اجتماعی
روزنامه هفت صبح | حدود چهارده روز است که کارگران شرکت هفت تپه دوباره دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در محیط کارخانه‌ صورت گرفته و کارگران هم در ویدئوهای منتشر شده از این اعتصاب صراحتا اعلام می‌کنند که یک اعتراض صنفی دارند و حق و حقوقشان را می‌خواهند و…