برچسب: شرکت شوکوپارس

خاندان خسروشاهی و داستان پفک نمکی مینو خاندان خسروشاهی و داستان پفک نمکی مینو
اقتصادی
روزنامه هفت صبح، فرید عطارزاده |یک: خانواده خسروشاهی جزو تاجران اقتصادی مشهور قبل از انقلاب بودند. حاج حسن خسروشاهی بزرگ خاندان بود که در اواخر قاجار تا اوایل دوران پهلوی اول، مدت‌ها رئیس اتاق بازرگانی تبریز بود. گویا شم اقتصادی در این خانواده دست به دست منتقل می‌شد و تقریبا…