برچسب: شرکت‎های بیمه

ویروس کرونا با فروش شرکت‌های بیمه چه کرد؟ ویروس کرونا با فروش شرکت‌های بیمه چه کرد؟
اقتصادی
شیوع کرونا موجب تعطیلی یا کسادی بازار خیلی از کسب‌وکارها شده است. شرکت‎های بیمه‌ای از این قاعده مستثنا هستند. آنها از یک طرف به‌خاطر کاهش سفرهای جاده‌ای و کم‌شدن تلفات جاده‌ای که هر سال پرداختی‌های بسیاری را برای شرکت‌های بیمه تحمیل می‌کرد، جشن گرفته‌اند و از طرف دیگر ترس ابتلا…