برچسب: سینمای قبل انقلاب

توضیح درباره حذف اطلاعات سینمای قبل از انقلاب توضیح درباره حذف اطلاعات سینمای قبل از انقلاب
فرهنگی
سینما دیلی: با مراجعه به سایت دایره المعارف سینمای ایران مشخص شد نه تنها اطلاعات فیلم‌های قبل از انقلاب و عوامل آنها حذف شده، حتی اطلاعات فیلم‌های بعد از انقلاب و بسیاری از عوامل این فیلم‌ها نیز از سایت حذف شده است؛ مثلا در صفحه مربوط به فیلم «باشو غریبه…