برچسب: سینا سلیمانی

سرمایه‌گذاری در بورس هنوز توجیه دارد؟ سرمایه‌گذاری در بورس هنوز توجیه دارد؟
اقتصادی
بازار بورس یکباره از اواسط مهر ماه تغییر مسیر داد و روند متفاوتی را نسبت به شش ماه نخست سال داشت و شاخص در دو هفته اخیر برای نخستین بازار اصلاح سنگینی را تجربه کرد. شاخص بورس که در این مدت توانسته بود با رکورد شکنی‌های پنج‌هزار، شش هزار و…