برچسب: سکته مغزی در ایران

سکته مغزی دومین عامل مرگ ایرانی‌ها سکته مغزی دومین عامل مرگ ایرانی‌ها
اجتماعی
دبیر علمی دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران با اشاره به زمان طلایی درمان سکته مغزی گفت: برای درمان موفقیت‌آمیز سکته مغزی زمان طلایی حداکثر ۴.۵ ساعت وجود دارد؛ چرا که پس از وقوع سکته هر دقیقه، ۲میلیون سلول مغزی و هر یک ساعت، ۱۲۰ میلیون سلول مغزی از بین می‌رود.…