برچسب: سهیلا جلودارزاده

چرا نماینده مجلس تست کرونا نمی‌دهد؟ چرا نماینده مجلس تست کرونا نمی‌دهد؟
اجتماعی
بخشهای مهم صحبتهای سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس دهم با روزنامه اعتماد را برایتان انتخاب کردیم: - هنگامی که مردم عادی در شرایطی قرار دارند که با بسیاری از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی امکانات اولیه را به سختی به دست می‌آورند، چرا من نوعی…