برچسب: سقوط شاه

افشاگری نیویورک تایمز از پروژه آمریکا برای حفظ شاه افشاگری نیویورک تایمز از پروژه آمریکا برای حفظ شاه
جهان
اسناد جدیدی که از دفاتر «راکفلر» منتشر شده، نشان می دهد که او چه نسبتی با محمدرضا پهلوی داشت و چه اقداماتی برای حفظ او کرد تلاش راکفلر برای حفظ شاه روزنامه خراسان نوشت : روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز گذشته اسنادی جدید از تلاش های آمریکا برای حفظ شاه…