برچسب: سفرهای خارجی محسن هاشمی

خاطرات پسر آیت‌الله هاشمی از همسایگی با رهبری و… خاطرات پسر آیت‌الله هاشمی از همسایگی با رهبری و…
سیاسی
محسن هاشمی، فرزند ارشد مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه ایران، از خاطرات و سیر زندگی پدر و خانواده گفته است. خاطرات خانوادگی محسن هاشمی رئیس فعلی شورای شهر تهران درباره اولین تصویر ذهنی خود از خانه پدری گفته است: ما تا پنج سالگی را در قم در…