برچسب: سریال دبرا

پادکست چنل بی؛ قسمت هفتاد و پنج – سریال دبرا قسمت سوم؛ مد‌ئا پادکست چنل بی؛ قسمت هفتاد و پنج – سریال دبرا قسمت سوم؛ مد‌ئا
پادکست
طبق تعریف رویای آمریکایی، «زندگی هر شخص باید با فرصت‌هایی که به او بنا بر قابلیت‌ها یا موفقیت‌هایش و فارغ از طبقه اجتماعی یا شرایط زاده شدنش داده می‌شود بهتر، غنی‌تر و کامل‌تر شود» زندگی‌ دبرا گرین داشت در مسیر رویای امریکایی پیش می‌رفت تا اینکه همه‌چیز به هم ریخت. متن و روایت: علی…
پادکست چنل بی؛ قسمت هفتاد و چهار، سریال دبرا قسمت دوم؛ شنا در رودخانه آمازون پادکست چنل بی؛ قسمت هفتاد و چهار، سریال دبرا قسمت دوم؛ شنا در رودخانه آمازون
پادکست
طبق تعریف رویای آمریکایی، «زندگی هر شخص باید با فرصت‌هایی که به او بنا بر قابلیت‌ها یا موفقیت‌هایش و فارغ از طبقه اجتماعی یا شرایط زاده شدنش داده می‌شود بهتر، غنی‌تر و کامل‌تر شود» زندگی‌ دبرا گرین داشت در مسیر رویای امریکایی پیش می‌رفت تا اینکه همه‌چیز به هم ریخت. متن و روایت: علی…
پادکست چنل بی؛ قسمت هفتاد و سه – سریال دبرا قسمت اول؛ آینده روشن پادکست چنل بی؛ قسمت هفتاد و سه – سریال دبرا قسمت اول؛ آینده روشن
پادکست
طبق تعریف رویای آمریکایی، «زندگی هر شخص باید با فرصت‌هایی که به او بنا بر قابلیت‌ها یا موفقیت‌هایش و فارغ از طبقه اجتماعی یا شرایط زاده شدنش داده می‌شود بهتر، غنی‌تر و کامل‌تر شود» زندگی‌ دبرا گرین داشت در مسیر رویای امریکایی پیش می‌رفت تا اینکه همه‌چیز به هم ریخت. متن و روایت: علی…