برچسب: سريال سرجوخه

فرش قرمز سیما برای بانوان خارجی فرش قرمز سیما برای بانوان خارجی
کاربران ویژه - فرهنگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
مروری‌ بر 9‌سریال تلویزیونی با ‌سوژه‌‌ امنیتی مروری‌ بر 9‌سریال تلویزیونی با ‌سوژه‌‌ امنیتی
کاربران ویژه - فرهنگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
‌انتقاد رسانه‌ها‌ و مخاطبان ‌‌به سریال‌های تلویزیون ‌ ‌انتقاد رسانه‌ها‌ و مخاطبان ‌‌به سریال‌های تلویزیون ‌
کاربران ویژه - فرهنگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
تحلیلی بر سریال‌های‌ ‌‌سال ۱۴۰۰ سیما تحلیلی بر سریال‌های‌ ‌‌سال ۱۴۰۰ سیما
کاربران ویژه - فرهنگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
پایان ماموریت ۵۰‌روزه سرجوخه پایان ماموریت ۵۰‌روزه سرجوخه
کاربران ویژه - فرهنگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
تحلیلی بر عیار برنامه‌ها و سریال‌های سیما در ‌‌پاییز ۱۴۰۰ تحلیلی بر عیار برنامه‌ها و سریال‌های سیما در ‌‌پاییز ۱۴۰۰
کاربران ویژه - فرهنگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
چهره هفته| حمیدرضا محمدی، غلامرضای سرجوخه چهره هفته| حمیدرضا محمدی، غلامرضای سرجوخه
کاربران ویژه - فرهنگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
رصدخانه| صدای ‌تکراری طهماسب و حضور مداوم اسدی رصدخانه| صدای ‌تکراری طهماسب و حضور مداوم اسدی
کاربران ویژه - فرهنگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
رصدخانه| درخشش حمیدرضا محمدی در سرجوخه رصدخانه| درخشش حمیدرضا محمدی در سرجوخه
کاربران ویژه - فرهنگی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
‌سه نکته درباره بنزین و تلویزیون و جزیره و سرجوخه ‌سه نکته درباره بنزین و تلویزیون و جزیره و سرجوخه
کاربران ویژه - اجتماعی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.