برچسب: سرنوشت جهان در سال 2020

۵ پیشگویی “نوستراداموس”برای سال ۲۰۲۰ ۵ پیشگویی “نوستراداموس”برای سال ۲۰۲۰
جهان
"نوستراداموس" برای سال ۲۰۲۰ پیشگویی‌هایی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها وداع یک پادشاه پرسابقه با تاج و تخت و مرگ یک رهبر در قاره آمریکاست. عصرایران- پیشگویی‌های "نوستراداموس" پیشگو و اخترشناس فرانسوی قرن شانزدهم همواره مورد توجه رسانه‌ها و محافل خبری بوده است. با وجودی که بین دو مقوله…