برچسب: سرقت ماشین

بوقی برای مقابله با سارقان بوقی برای مقابله با سارقان
گوناگون
سارقانی که قصد سرقت یک خودرو را داشتند، با شنیدن صدای بوق ماشین که بصورت صدای شلیک گلوله تنظیم شده بود از آن محل فرار کردند.