برچسب: سرقت ادبی

دزدی در روز روشن، از خود شاهنامه فردوسی دزدی در روز روشن، از خود شاهنامه فردوسی
فرهنگی
سرقت انواع مختلفی دارد و تنها یک سرش به دنیای شعر و ادبیات برمی‌گردد. مواردی از این نوع سرقت کاملاً محرز و مشخص شده‌اند. *** سرقت جبلی از دیوان سنایی در قرن ششم هجری، شاعری به نام بدیع‌الزمان عبدالواسع بن عبدالجامع غرجستانی جبلی داریم که دست به سرقت ادبی از…