برچسب: سرایت ویروس کرونا

ویروس کرونا از طریق لبنیات هم منتقل می‌شود؟ ویروس کرونا از طریق لبنیات هم منتقل می‌شود؟
سلامت و زندگی
یک کارشناس صنایع شیر می گوید جوشاندن شیر که به صورت لبنیات سنتی تولید و توزیع شده باشد باعث از بین رفتن میکروب های آن می شود ولی سم موجود در شیر را نمی تواند ازبین ببرد و مواد غذایی آن هم کاهش محسوسی می یابد. راه های انتقال ویروس…