برچسب: سایت خرید و فروش اینترنتی خودرو

فیلترها ‌علیه دلال‌ها فیلترها ‌علیه دلال‌ها
اقتصادی
روزنامه هفت صبح | از بین سایت‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو، نه شیپور و نه باما چندان مانعی در برابر افراد سودجو ایجاد نمی‌کنند. دیوار اما سازوکار تازه‌ای را در بین سایت‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو طراحی کرده که جلوی دلالی را می‌گیرد . ‌مدتی است دْز دلالی…