برچسب: ساندویچ شاورما

ساندویچ شاورما با روکش طلا! ساندویچ شاورما با روکش طلا!
گوناگون
در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شاورمایی می‌فروشند که روکش طلا دارد! این ویدئوی آنها برای شاورمای طلایی حسابی وایرال شده و سر از رسانه‌های بزرگ دنیا در آورده است.