برچسب: روش هایی برای تقویت حافظه

چگونه می توان حافظه خود را تقویت کرد؟ چگونه می توان حافظه خود را تقویت کرد؟
سلامت و زندگی
هرچه بزرگتر می شویم، شرایط شناختی مانند زوال عقل و آلزایمر تمایل به تأثیرگذاری بر عملکردهای حافظه مغز ما را دارند. البته حتما لازم نیست که با آلزایمر یا زوال عقل حافظه مان را از دست بدهیم و به پیری برسیم، چرا که استرس مداوم و یک سبک زندگی ناسالم…