برچسب: روش صحیح سوختگیری با کارت سوخت

برای بنزین زدن به ماشین‌حساب نیاز ندارید برای بنزین زدن به ماشین‌حساب نیاز ندارید
اقتصادی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه به هنگام سوختگیری خودرو نیازی به انجام محاسبات عددی نبوده و براساس گنجایش باک خودرو و میزان سوخت مورد نیاز تا سقف ۶۰ لیتر سوختگیری انجام پذیراست، درخصوص روش صحیح سوختگیری با کارت سوخت شخصی توضیحات زیر را ارائه…