برچسب: روستای اویمیاکون

اویمیاکون؛ زندگی در دمای منفی ۷۲درجه اویمیاکون؛ زندگی در دمای منفی ۷۲درجه
جهان
سردترین نقطه مسکونی جهان به نام "اویمیاکون" در شمال شرقی کشور روسیه قرار دارد. دمای این روستای کوچک که تنها ۵۰۰ ساکن دارد، در فصل زمستان به منفی ۷۲درجه سانتی‌گراد می‌رسد؛ میانگین دما در اویمیاکون در فصل زمستان منفی ۵۸درجه سانتی‌گراد است و در سال ۱۹۲۴ با دمای منفی ۹۶درجه…