برچسب: روزنامه لیبراسیون

ایران و عربستان در آستانه تفاهم بزرگ ایران و عربستان در آستانه تفاهم بزرگ
سیاسی
برنار اورکد، کارشناس برجسته مسائل ایران، و مدیر افتخاری در موسسه ملی مطالعات علمی فرانسه، در یادداشتی برای روزنامه لیبراسیون آخرین تحولات در روابط ایران و عربستان و شکست میانجی گری رییس جمهور فرانسه را تشریح کرده است: جغرافیا، یعنی علم همزیستی؛ اما آیا این مسئله میان ایران و عربستان…...