برچسب: روحانیت

تحلیل جمهوری اسلامی از جریان نفوذی در روحانیت تحلیل جمهوری اسلامی از جریان نفوذی در روحانیت
بخشهای مهم سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را برایتان انتخاب کردیم: * باید اقرار کنیم که امروز جریان‌هایی در حوزه‌های علمیه و کلیت روحانیت نفوذ کرده‌اند که برای آنها خط مشی تعیین می‌کنند و آنها را به اموری سرگرم می‌کنند که در تضاد با جایگاه معنوی و هدایتگرانه‌شان است. * با…...