برچسب: روانشناس

چگونه زندگی شادتری داشته باشیم؟ چگونه زندگی شادتری داشته باشیم؟
سلامت و زندگی
یک روانشناس می‌گوید یکی از مهمترین عوامل داشتن زندگی شاد و موثر در گرو داشتن ارتباطات موثر است. به‌گفته زهرا زین‌الدینی روانشناس و مشاور یکی از مهمترین عوامل داشتن زندگی شاد و موثر در گرو داشتن ارتباطات موثر است و داشتن مهارت ارتباط موثر با آموزش و تمرین مداوم کاملا…...