برچسب: راس موس پالودان

ماجرای اعتراض به قرآن‌سوزی در سوئد چیست؟ ماجرای اعتراض به قرآن‌سوزی در سوئد چیست؟
جهان
خبرگزاری حوزه، به نقل از یکی از مبلغان شیعه در شهر مالموی سوئد، روایتی از اعتراضات اخیر در این شهر درخصوص قرآن‌سوزی بیان کرده است که آن را می‌خوانید: * یک: حدودا دوماه پیش فردی به نام راس موس پالودان، رهبر حزب ملی‌گرا افراطی دانمارک درخواست مجوز برای سوزاندن قرآن…