برچسب: رابطه جنسی خشونت آمیز

آمار ترسناک تجاوز در دنیا آمار ترسناک تجاوز در دنیا
اجتماعی
«در حالی امکان دارد اسامی، محتویات و زمان‌ها مختلف باشند اما در همه جای زمین چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ زنان طعم تجاوز، خشونت جنسی و آزار و اذیت را در زندگی خود می‌چشند.» نیو صدر: ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰؛ خواهران میرابل، معروف به پروانه‌ها، کسانی که…