برچسب: رابطه تورم با افزایش جرائم

با افزایش تورم و بیکاری، جرم و جنایت در جامعه ۴.۵ برابر می‌شود با افزایش تورم و بیکاری، جرم و جنایت در جامعه ۴.۵ برابر می‌شود
اجتماعی
یک جامعه شناس می گوید: اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت دو برابر می‌شود و اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت دو برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک…