برچسب: رابرت دیوید استیل

آیا جنگ جهانی سوم در راه است؟ آیا جنگ جهانی سوم در راه است؟
جهان
رابرت دیوید استیل در وب سایت وترنز تودی با عنوان «جنگ جهانی سوم در راه است؟ آیا ترامپ عقلش را از دست داده است؟» در مقاله ای به تبعات دستور ناشیانه ترامپ پرداخت و نوشت: نظراتی را که در این یادداشت ارایه می کنم بر پایه تجربیات وسوابق شغلی من…