برچسب: دیزل گیت

دردسر تازه موتورهای دیزلی برای اوپل دردسر تازه موتورهای دیزلی برای اوپل
دانش و فناوری
هفت صبح| با ادامه سقوط فروش خودروهای دیزلی در بازار اروپا، فشارها به شرکت‌های خودروسازی برای کاهش تولید محصولات درون سوز افزایش می‌یابد. در عین حال نقص‌های متعدد خودروهای دیزلی باعث شده تا بی اعتمادی به این محصولات به اوج خود برسد. در آخرین مورد اوپل خودروساز آلمانی مجبور شده…