برچسب: دکتر جلالی

داروی ضد کرونا ساخته شد؟ داروی ضد کرونا ساخته شد؟
دانش و فناوری
برترین‌ها با انتشار این ویدیو نوشت: دکتر جلالی، رئیس دانشگاه بقیهالله سپاه، اقدامات این مجموعه را در مقابله با بیماری کرونا تشریح کرد.