برچسب: دکتر جباری

جراح ایرانی که بیماران نیازمند را رایگان عمل می‌کند! جراح ایرانی که بیماران نیازمند را رایگان عمل می‌کند!
اجتماعی
بخشی از گزارش بدون تعارف از یک جراح ایرانی مغز و اعصاب را می بینید که نیمی از بیمارانش را رایگان عمل کرده است.