برچسب: دوستیابی

دختران بیش از پسران بدنبال دوست‌یابی در فضای مجازی؟ دختران بیش از پسران بدنبال دوست‌یابی در فضای مجازی؟
اجتماعی
کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه بر اساس پژوهش‌های انجام شده دختران بیش از پسران در فضای مجازی به دنبال دوست‌یابی هستند، گفت: براساس نتایج این پژوهش‌ها ۶۹ درصد دختران و ۴۹ درصد از پسران تمایل دارند تا از طریق فضای مجازی دوست‌یابی کنند. به گزارش ایسنا،‌ محمد قنبری نیز…