برچسب: دهه چهل خورشیدی

کورنت سواری، کمی پس از کودتا! کورنت سواری، کمی پس از کودتا!
دانش و فناوری
هفت صبح| اینجا تهران است ؛ احتمالا کمی بعد از سال سیاه کودتا ، سال‌هایی که به کشور سخت تلخ گذشت. هنوز تا سال‌های پررونق دهه ۴۰ خورشیدی چند صباحی مانده و اتومبیل زیادی همچون چند دهه بعد در شهر وجود ندارد که از سر و کول عابران بالا برود.…