برچسب: دهان شویه

آیا دهان شویه‌ها می‌توانند از کرونا جلوگیری کنند؟ آیا دهان شویه‌ها می‌توانند از کرونا جلوگیری کنند؟
سلامت و زندگی
همشهری آنلاین نوشت: گروهی از دانشمندان خواستار تحقیق درباره نقش احتمالی دهان‌شویه‌ها در کاهش انتشار ویروس کرونا شده‌اند. به نقل از یاهونیوز دانشمندان در دانشگاه کاردیف در ویلز بریتانیا می‌گویند ویروس جدید کرونا با یک غشای چربی پوشیده شده است و بررسی‌های قبلی نشان داده‌اند برخی از ترکیباتی که در…