برچسب: دره پنجشیر

تک‌نگاری | و نان دشمن‌تان هر که هست آجر باد! تک‌نگاری | و نان دشمن‌تان هر که هست آجر باد!
کاربران ویژه - تک نگاری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
پنج حاشیه از مقاومت نیروهای احمد مسعود در پنجشیر پنج حاشیه از مقاومت نیروهای احمد مسعود در پنجشیر
کاربران ویژه - جهان
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
‌جنگ کشورهای منطقه برای نفوذ در افغانستان ‌جنگ کشورهای منطقه برای نفوذ در افغانستان
کاربران ویژه - جهان
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
چگونه ‌‌پنجشیر ‌‌امکان مقاومت در‌برابر نیروهای مهاجم را دارد؟ چگونه ‌‌پنجشیر ‌‌امکان مقاومت در‌برابر نیروهای مهاجم را دارد؟
کاربران ویژه - جهان
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
کدام مناطق افغانستان در تصرف طالبان نیست؟ کدام مناطق افغانستان در تصرف طالبان نیست؟
کاربران ویژه - جهان
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
بچه‌شیر پنجشیر زیر بمباران مجازی بچه‌شیر پنجشیر زیر بمباران مجازی
کاربران ویژه - سیاسی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.