برچسب: دخالت خطای انسانی

واکنش انگلیس به گزارش ایران درباره سقوط هواپیما واکنش انگلیس به گزارش ایران درباره سقوط هواپیما
جهان
نخست‌وزیر انگلیس انتشار گزارش علت بروز حادثه برای هواپیمای اوکراینی را گام نخست مهمی در راستای تحقیقات درباره این سانحه عنوان کرد و گفت این مصیبت لزوم تنش‌زدایی در منطقه را برجسته کرد. به گزارش فارس، «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس روز شنبه به گزارش ایران درخصوص علت سقوط هواپیمای اوکراینی…