برچسب: دانشگاه هاوایی

چرا ۴۰درصد ویتنامی‌ها نام‌خانوادگی مشترک دارند؟ چرا ۴۰درصد ویتنامی‌ها نام‌خانوادگی مشترک دارند؟
جهان
در آمریکا متداول‌ترین نام خانوادگی موجود «اسمیت» است. مطابق آمار، هشت‌دهم درصد از آمریکایی‌ها با چنین نامی شناخته می‌شوند. با این حال در ویتنام اوضاع درباره پرمتداول‌ترین نام خانوادگی کمی فرق می‌کند. مساله از آنجا ناشی می‌شود که ۳۰ تا ۴۰ درصد کل جمعیت ویتنام نام خانوادگی «وین» (Nguyen) دارند.…