برچسب: دانشگاه تبريز

‌اسلاوی ژیژک، فیلسوف مشهور در تبریز چه می‌کرد؟ ‌اسلاوی ژیژک، فیلسوف مشهور در تبریز چه می‌کرد؟
فرهنگی
خبرگزاری مهر، دو روز پیش خبر داد که اسلاوی ژیژک، فیلسوف مشهور و جنجالی چپ، به عضویت هیات تحریریه دوفصلنامه علمی‌پژوهشی پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز درآمده است. در این خبر آمده بود که علاوه بر او سایمون کریچلی، لارنس کهون، سوزان ‌هاک و چند فیلسوف مشهور دیگر در تحریریه این…