برچسب: داشبورد پژو ۵۰۸

پژو ۵۰۸ جدید، یک فرانسویِ غافلگیرکننده! پژو ۵۰۸ جدید، یک فرانسویِ غافلگیرکننده!
دانش و فناوری
هفت صبح،ارسلان سلیمانیان | شاید اگر سال ها پیش از من می پرسیدند «فکر میکنی تنها کاری که تا آخر عمرت هرگز انجام ندهی چه کاری است؟» جواب می دادم تعریف و تمجید از یک ماشین لوکس فرانسوی!... اما خب زندگی غیرقابل پیش‌بینی تر از این حرف هاست. با اینکه…