برچسب: داروفروشان

داروفروشان ناصرخسرو: بازار غیر رسمی یا سیاه؟ داروفروشان ناصرخسرو: بازار غیر رسمی یا سیاه؟
اجتماعی
راسته خیابان ناصر خسرو سالهاست که به محل فروش غیر رسمی دارو تبدیل شده است و تلاش های گاه گاهی نهادهای مختلف برای جمع کردن آنجا به جایی نرسیده است؛ شاید چون تا تقاضا وجود دارد عرضه هم خواهد بود. به گزارش عصر ایران، روزنامه شرق روز یکشنبه در گزارشی…