برچسب: دادرسی

دادگاه محمدعلی نجفی دوباره برگزار می‌شود دادگاه محمدعلی نجفی دوباره برگزار می‌شود
اجتماعی
رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران گفت: دادگاه نجفی مجدد به صورت علنی برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، قاضی محمد کشکولی رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران که مسئولیت رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی را برعهده دارد درباره آخرین وضعیت پرونده نجفی گفت: نظریه کارشناسی به وکلای…