برچسب: خیرآباد ورامین

جمع آوری مشروب ۳۵ هزار تومانی در ورامین جمع آوری مشروب ۳۵ هزار تومانی در ورامین
اجتماعی
مهر نوشت: تعداد ۵۹ بطری دلستر خانوادگی که با مارک یکی از شرکت های معتبر داخلی تولید دلستر بسته بندی شده بود، در « خیرآباد ورامین» کشف شد. این مشروبات الکلی دست ساز بوده است. بنا به اظهارات متهم هر بطری از این مشروبات به مبلغ ۳۵ هزار تومان به…