برچسب: خودرو شاهين

برای داشتن خودرویی بابخاری پرقدرت‌ چقدر باید هزینه کنید؟ برای داشتن خودرویی بابخاری پرقدرت‌ چقدر باید هزینه کنید؟
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
سایپا چطور صادرکننده نمونه شد؟ سایپا چطور صادرکننده نمونه شد؟
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
برنامه‌‌ ویژه‌‌ نارنجی‌‌پوش‌ها؛ از ساینا GX تا سهند‌ برنامه‌‌ ویژه‌‌ نارنجی‌‌پوش‌ها؛ از ساینا GX تا سهند‌
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
پایان پاییز با آمار ۷۴ هزارتایی تولید خودرو پایان پاییز با آمار ۷۴ هزارتایی تولید خودرو
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
‌رستگاری شاهین در تصادف با تویوتا کرولا ‌رستگاری شاهین در تصادف با تویوتا کرولا
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
ایرانی‌ها در ‌رقابت‌ با ژاپنی‌ها ‌‌و آمریکایی‌ها ایرانی‌ها در ‌رقابت‌ با ژاپنی‌ها ‌‌و آمریکایی‌ها
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
‌شاهین دارای بیشترین گارانتی ‌‌در بین خودروهای داخلی ‌شاهین دارای بیشترین گارانتی ‌‌در بین خودروهای داخلی
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
تحقق ۱۰۶‌درصدی اهداف نارنجی‌پوش‌ها! تحقق ۱۰۶‌درصدی اهداف نارنجی‌پوش‌ها!
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
میزان کیفیت شاهین از زبان شاهین‌سوارها میزان کیفیت شاهین از زبان شاهین‌سوارها
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
گزارشی از صفر تا ۱۰۰ تولید شاهین در سایپا گزارشی از صفر تا ۱۰۰ تولید شاهین در سایپا
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
زمان عرضه کراس‌اوور ایرانی‌ سایپا اطلس‌ ‌ زمان عرضه کراس‌اوور ایرانی‌ سایپا اطلس‌ ‌
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
شاهین، ایمن‌ترین خودروی ایرانی است؟ شاهین، ایمن‌ترین خودروی ایرانی است؟
کاربران ویژه - دانش و فناوری
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.