برچسب: خودروهای خاص مناطق آزاد

شش خودرو خاص و دلچسب مناطق آزاد شش خودرو خاص و دلچسب مناطق آزاد
دانش و فناوری
هفت صبح | فلسفه مناطق آزاد هرچه که بود این حسن را داشت که اهالی ۴گوشه ایران را با محصولات روز جهان به ویژه خودروهای بزرگ و پرمصرف آمریکایی دوباره آشتی داد آنهم با قیمتی مناسب و تردد محدود به مناطق خارج از محدوده. همین مورد امکان تردد در خارج…