برچسب: خشكسالي

عبور از ‌نقطه بحرانی با بارش‌های اخیر؟ عبور از ‌نقطه بحرانی با بارش‌های اخیر؟
کاربران ویژه - اجتماعی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
پیچیدگی‌های پنهان بحران زاینده‌‌رود پیچیدگی‌های پنهان بحران زاینده‌‌رود
کاربران ویژه - اجتماعی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.
حقایق درباره تجمع ‌شهروندان اصفهانی در ‌‌زاینده‌رود حقایق درباره تجمع ‌شهروندان اصفهانی در ‌‌زاینده‌رود
کاربران ویژه - اجتماعی
این مطلب برای کاربران ویژه میباشد. برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدیوها باید وارد شوید و یا اپلیکیشن هفت صبح را نصب و به کلیه امکانات دسترسی یابید.