برچسب: جی کی رولینگ

طرفداران هری پاتر بخوانند طرفداران هری پاتر بخوانند
جهان
روزنامه هفت صبح | جی کی رولینگ، نویسنده محبوب رمان هری پاتر، دیروز بعد از حدود ۱۳سال، دو فصل از یک رمان کودک و نوجوان خود را با نام The Ickabog منتشر کرده است. این نویسنده موضوع این رمان را حقیقت و نقد سوءاستفاده از قدرت معرفی کرده است و…