برچسب: جوانترین

ترک تحصیل جوانترین مهندس جهان ترک تحصیل جوانترین مهندس جهان
گوناگون
پسر ۹ ساله‌ای که قرار بود با فارغ التحصیلی از دانشگاه جوانترین مهندس جهان شود، ترک تحصیل کرد به نوشته توئیت پرس، پسر بلژیکی «لورن سیمونس» قرار بود تا قبل از پایان سال، در رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه هلندی آیندهوون مدرک کارشناسی بگیرد و اولین فردی باشد که در…