برچسب: جمعیت مردم فقیر

فقیرترین مردم جهان در کجا زندگی می‌کنند؟ فقیرترین مردم جهان در کجا زندگی می‌کنند؟
جهان
۵۰ درصداز فقیرترین جمعیت جهان در پنج کشور هندوستان، نیجریه، کنگو، اتیوپی و بنگلادش زندگی می‌کنند . فقیرترین کشورهای جهان بر اساس گزارش بانک جهانی در مورد فقیرترین کشورهای جهان ، جمعیت مردم در فقر شدید، ۷۳۶ میلیون نفر است. مهم‌ترین نکته آن است که نیمی از این جمعیت، فقط در…